selləmə

selləmə
1. is. Böyük əkin sahələrinə sel kimi axıdılan su. Xanpərinin sahəsi selləmə sulandığı üçün isti günlərdə dərhal quraqsıyırdı. Ə. Vəl..
2. sif. Güclü yağış, şiddətli yağmur, leysan yağış. <Sevdim kişi:> Havalar düzəlir, ay uşaq, Allah eləyəydi, bir selləmə z. yağaydı. Ə. Vəl.. Qoşqar qış aylarında adamın qurşağına çıxan qalın qarı, yazda tez şaqqıldayan səmanı, selləmə yağışları . . lap körpəlikdən sevirdi. İ. Hüseynov. // İs. mənasında. Birdən selləmə başladı, iri yağış damcıları evlərin pəncərələrinə, küçələrin səkilərinə çırpıb, bütün şəhərə qəribə bir uğultu saldı. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • sellənmə — «Sellənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • şellənmə — «Şellənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sell — W1S1 [sel] v past tense and past participle sold [səuld US sould] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(give something for money)¦ 2¦(make something available)¦ 3¦(make somebody want something)¦ 4¦(be bought)¦ 5 sell like hot cakes 6¦(idea/plan)¦ 7 sell yourself 8 sell… …   Dictionary of contemporary English

 • Sell — ist der Familienname folgender Personen: Brian Sell (* 1978), US amerikanischer Leichtathlet Christian Sell (1831–1883), deutscher Maler Colin Sell (* 1948), britischer Pianist Eric Sell (* 1983), namibischer Musiker Friedrich L. Sell (* 1954),… …   Deutsch Wikipedia

 • sell — [sel] vt. sold, selling [ME sellen < OE sellan, to give, offer, akin to Goth saljan, to offer (sacrifice): caus. formation in sense “to cause to take” < IE base * sel , to take, grasp > SALE, Gr helein, to take] 1. to give up, deliver,… …   English World dictionary

 • sell on — To sell (what one has bought) to someone else • • • Main Entry: ↑sell * * * ˌsell ˈon [transitive] [present tense I/you/we/they sell on he/she/it sells o …   Useful english dictionary

 • sell — ► VERB (past and past part. sold) 1) hand over in exchange for money. 2) deal in (goods or property). 3) (of goods) attain sales. 4) (sell out) sell all of one s stock of something. 5) (sell up) sell all of one s proper …   English terms dictionary

 • sell — vb sold, sell·ing vt 1: to transfer ownership of by sale compare barter, convey, give 2: to offer for sale …   Law dictionary

 • sell — O.E. sellan to give, from P.Gmc. *saljanan (Cf. O.N. selja to hand over, deliver, sell; O.Fris. sella, O.H.G. sellen to give, hand over, sell; Goth. saljan to offer a sacrifice ), perhaps a causative form of the root of O.E. sala sale. One of the …   Etymology dictionary

 • Sell — (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p. pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan, syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries. sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw. s[ a]lja to sell,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sell — (s[e^]l), v. i. 1. To practice selling commodities. [1913 Webster] I will buy with you, sell with you; . . . but I will not eat with you. Shak. [1913 Webster] 2. To be sold; as, corn sells at a good price. [1913 Webster] {To sell out}, to sell… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”